Nové Mesto nad Váhom » Domy Beckov » Rodinný dom »

DRAŽBA rodinný dom s príslušenstvom a rozostavaný rodinný dom, obec Beckov

DRAŽBA rodinný dom s príslušenstvom a rozostavaný rodinný dom, obec Beckov


174 000,00 EUR
525,68 EUR/m2

Kategória: Rodinný dom - Dražba

Lokalita: Nové Mesto nad Váhom - Beckov
(Rodinný dom - Beckov)

Úžitková plocha: 331 m2

Rozloha pozemku: 8 050 m2

Dátum aktualizácie: 11.1.2019

Identifikačné číslo: D 300115

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

Rozostavaný rodinný dom na parc. č. 40/4 k. ú. Beckov POPIS STAVBY Jedná sa o rozostavanú stavbu bez súpisného čísla, postavenú na parc. č. 40/4 v okrajovej časti obce Beckov. Stavba je napojená na inžinierske siete – verejnú kanalizáciu, elektrický rozvod, vodovod, plynovod. Prístup k nehnuteľnosti je parc. č. 35, evidovanej na LV č. 487 k. ú. Beckov. Parc. č. 40/4 je v liste vlastníctva evidovaná ako parcela situovaná mimo zastavaného územia obce. Výstavba objektu : údaj o začiatku užívania obytného domu je prevzatý zo stavebného povolenia na stavbu “Rodinný dom Bungalow 85 + prípojky” vydaným Obecným úradom Beckov po zn. SUS – 78/2003/s/Ká právoplatné dňa 14. 05. 2003, podľa ktorého bola stavba zahájená v roku 2003. Vek začatia užívania nehnuteľnosti bol preto stanovený na rok 2004. Celkovú životnosť murovaného rodinného domu určujem v zmysle Metodiky na 100 rokov. Popis stavba je prevzatý zo znaleckého posudku č. 162/2004, spracovaný znalcom Ing. Ištok Igor, evidenčné číslo 30346 zo dňa 25. 10. 2004 z dôvodu zneprístupnenia nehnuteľnosti vlastníkom p. Rauom. Dispozičné riešenie Z dispozičného hľadiska objekt pozostáva z jedného nadzemného podlažia. Na I. NP sa nachádza obývacia izba, kuchyňa, štyri izby, dve kúpeľne, WC, komora a chodba. Konštrukčné a materiálové vyhotovenie  základové konštrukcie sú z monolitických, betónových základových pásov s vodorovnou a zvislou izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti  krov je drevený zložitý s nerovankou výškou hrebeňa s valbami, krytina na krove je z pálených škridlí  klampiarske konštrukcie sú úplné z medeného plechu  fasádna omietka ako aj obklady sú dokončené na 60%  vnútorné povrchy stien sú vytvorené z hladkých vápenných omietok  keramické obklady sú vyhotovené nad kuchynskou linkou, v hygienických zariadeniach v prevažnej časti  podlahy sú z keramickej dlažby a veľkoplošných parkiet  okná plastové s trojvrstvovým zasklením  vnútorné dvere sú rámové s výplňou  stavba je vykurovaná ústredným kúrením prostredníctvom kondenzačného kotla na zemný plyn, vykurovacie telesá sú oceľové panelové radiátory  rozvod teplej a studenej vody je vedený v oceľovom potrubí z kotla ÚK  rozvod vnútornej kanalizácie je vedený v plastovom potrubí  elektroinštalácia je motorická s ističmi  vybavenie sanitou je realizované v štandardnom vyhotovení – WC, keramické umývadlo s pákovou nerezovou batériou, vane a samostatná sprcha s pákovou nerezovou batériou so sprchou  vybavenie kuchyne – kombinovaný sporák na plyn s elektrickou rúrou, chladnička, odsávač pár, kuchynská linka na báze dreva dĺžky 5m, nerezový drez, vodovodná páková batéria  rozvod zabezpečovacieho systému, rozvod TV a telefónu  kozub s uzatvoreným ohniskom Rodinný dom s. č. 100 na parc. č. 38 k. ú. Beckov POPIS STAVBY Objekt nachádzajúci sa na parc. č. 38, k. ú. Beckov, s. č. 100. Dom nie je podpivničený, má I. nadzemné podlažie, ukončený je sedlovou strechou. Dom bol postavený v roku 1935. Zo súčtu podlahovej plochy všetkých miestností pripadá viac ako 2/3 na byty, jedná sa o obytný dom v zmysle § 59 zákona č. 41/1964 Zb.. Súčet podlahovej plochy miestností určených na bývanie presahuje polovicu podlahovej plochy všetkých miestností, jedná sa o rodinný dom Základy s vodorovnou izoláciou. Obvodové a nosné steny murované v skladobnej hrúbke do 60,00 cm. Stropy s rovným podhľadom vybudované do roku 1960. Krytina strechy na sedlovom krove – AZC na debnení. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu – úplné. Fasádne omietky nad 2/3 omietanej plochy steny – brizolitové 4x. Vnútorné obklady v kúpeľni, vane, v kuchyni pri sporáku. Dvere plné hladké. Okná dvojité drevené s doskovým ostením. Podlahy PVC. Dlažby betónové dlaždice. Elektroinštalácia len svetelná, poistky. Rozvod vody studenej a teplej. Zdroj teplej vody – elektrický ohrievač. Kanalizácia do žumpy – z WC, z kúpeľne, z kuchyne. V kuchyni sa nachádza sporák plynový s plynovou rúrou. Vnútorné vybavenie – vaňa liatinová, umývadlo. Záchod splachovací bez umývadla. Kuchynská linka na báze dreva. V I.NP – 2ks vodovodné batérie pákové. Plot záhrady Jedná sa o plot záhrady vybudovaný v roku 2004. Výmera 70,0m. Plot tvoria oceľové stĺpiky s drôteným pletivom Výška plotu do 170cm. Súčasťou plota sú plotové vráta kovové v počte 1ks. Oporný múr Oporný múr, vybudovaný v r. 2010, výmera 16,92m3. Elektroinštalačná prípojka Prípojka elektroinštalácie – vzdušná, jednofázová, vybudovaná v r. 2004, výmera 15,0m. Vodovodná prípojka Prípojka vody, vybudovaná v r. 2004, výmera 10,0m. Plynová prípojka Plynová prípojka, vybudovaná v r. 2004, výmera 18m. Kanalizačná prípojka Prípojka kanalizácie, vybudovaná v r. 2004, výmera 5,0m. Žumpa Žumpa vybudovaná v roku 2004 o výmere 12,50m3. Beckov Predmetom ohodnotenia sú pozemky situované v krajnej časti obce Beckov. Pozemok parc. č. 38 je zastavaný domom a je umiestnený podľa listu vlastníctva mimo zastavaného územia obce. Pozemok parc. č. 40/4 je zastavaný rozostavanou stavbou a je umiestnený podľa listu vlastníctva mimo zastavaného územia obce. Pozemky parc. č. 39/1, 39/3, 40/3 tvoria záhradu a predzáhradku okolo nehnuteľnosti a sú umiestnené podľa listu vlastníctva v zastavanom území obce. Pozemky parc. č. 39/2, 39/4, 40/1, 40/2, 40/5, 40/6, 40/7, 41/2 tvoria záhradu a predzáhradku okolo nehnuteľností a sú umiestnené podľa listu vlastníctva mimo zastavaného územia obce. Pozemky majú možnosť napojenia na technickú infraštruktúru a to na elektrinu, telefón, plyn, kanalizáciu a vodu. Pozitívny vplyv na všeobecnú hodnotu pozemku má jeho poloha v rámci sídelného útvaru a dopravná dostupnosť autobusom alebo vlastným autom do Nového Mesta nad Váhom je 10 minút.

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

LICITOR group, a.s

Sládkovičova 6, Žilina
0918 Kliknite TU!

Maklér:

Žaneta Repiská
0918 Kliknite TU!